ΤΠΕ 25-29, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Νέα καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους σε εμάς (πάροχος ΚΔΒΜ πρώην ΚΕΚ), παρατείνεται έως την Παρασκευή 31-01-2020.

 

Voucher ΤΠΕ

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

 

Ενεργοποίηση επιταγών κατάρτισης

Στις 27/12/2019, ξεκίνησε η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης και θα διαρκέσει έως και 31/01/2020.

Kαταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους στον πάροχο της επιλογής τους και η ανάρτηση αυτών στην ειδική ιστοσελίδα, έως την Παρασκευή 10-01-2020.
 
 

23/10/19  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναμένετε το μητρώο παρόχων και το μητρώο ωφελουμένων για την Πρόσκληση

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Η κατάρτιση θα λάβει χώρα σε συνεχόμενες ημέρες και θα είναι 6ωρη. Η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτιση θα γίνει εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση του μητρώου ωφελουμένων.
Καταληκτική ημερομηνία για την κατάρτιση, δίνετε η 15η Ιανουαρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη σχολή μας 2310431141

28/6/19

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή ηλ. αιτήσεων για 2 ΝΕΑ προγράμματα voucher - ΕΣΠΑ

Αφορούν σε πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ ηλικίας 25-29 και 30-45, με θεωρητική κατάρτιση 400 ωρών και πρακτική άσκηση 200 ωρών, στον κλάδο ΤΠΕ.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 2.000 € (400 ώρες X 5 €/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης σε 800 €, (200 ώρες X 4 €/ώρα).

Υποβολή ηλ.αιτήσεων έως 23/8/19

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις παρακάτω:

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

 

Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

για όλες της ενότητες πληροφορικής

 

1ος κύκλος - Ενότητες:

WORD - EXCEL - INTERNET (2 ΜΗΝΕΣ)

2ος κύκλος - Ενότητες:

WINDOWS - POWER POINT - ACCESS  (2 ΜΗΝΕΣ)

Διοδασκαλία όλης της ύλης από καθηγητή απόφοιτο πληροφορικής.

Δυνατότητα μαθημάτων και σε πλατφόρμα e-learning (βιντεομαθήματα) στη σχολή μας ή στο χώρο σας, σε δικούς σας χρόνους.

Extra Εξάσκηση πάνω σε ασκήσεις με videoλύσεις για τη σωστή προετοιμασία εξέτασης

Τα μαθήματα οδηγούν σε πιστοποίηση πληροφορικής αναγνωρισμένης από ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα.

Πλέον οι κάτοχοι πιστοποιητικού έχουν 4 μόρια σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικώντου (ΑΣΕΠ)

Νέα τμήματα δημιουργούνται κάθε μήνα και το προγραμμα "τρέχει" όλο το χρόνο

Συνολική διάρκεια διδασκαλίας 6 ενοτήτων, 4 μήνες

Υποχρεωτική η συμμετοχή στις εξετάσεις και η καταβολή των αντίστοιχων παράβολων.

 

Περισσότερα στα τηλέφωνα 2310 431141 / 2310 431191, ώρες 16:00-21:00

Ηλεκτρονική Δήλωση Ενδιαφέροντος θα βρείτε εδώ

 

 

12/6/18

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η Δράση κατάρτισης αφορά Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Περιλαμβάνει 3 επίπεδα: Στοιχειώδεις - Βασικές - Προχωρημένες γνώσεις. Στο τέλος του πρόγράμματος και μετά από
εξέταση, θα λάβουν οι ωφελούμενοι πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι του κέντρου μας είναι:

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
  1. Eπεξεργασία Εγγράφου - Word
  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
  4. Παρουσιάσεις- Powerpoint
  5. Βάσεις Δεδομένων – Access

Οι ωφελούμενοι που θα λάβουν μέρος στη δράση, θα απασχολούνται 4 ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται την τελευταία ημέρα, δηλαδη Παρασκευή σε 8ωρη βάση υποχρεωτικά.

Επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε δώδεκα (12) ώρες. Η συμμετοχή των Ωφελουμένων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για μία φορά (ανεξαρτήτως επιτυχίας).

Η δήλωση συμμετοχής στην Κατάρτιση, θα γίνει στην 1η φάση Συμβουλευτικής Δράσης του ΟΑΕΔ και είναι οριστική επιλογή χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 431141 ή συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος που βρίσκετε στο ΜΕΝΟΥ

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για 3.494 θέσεις  

(Β Κύκλος)

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η Δράση κατάρτισης αφορά Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Περιλαμβάνει 3 επίπεδα: Στοιχειώδεις - Βασικές - Προχωρημένες γνώσεις. Στο τέλος του πρόγράμματος και μετά από
εξέταση, θα λάβουν οι ωφελούμενοι πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι του κέντρου μας είναι:

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
  1. Eπεξεργασία Εγγράφου - Word
  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
  4. Παρουσιάσεις- Powerpoint
  5. Βάσεις Δεδομένων – Access

Οι ωφελούμενοι που θα λάβουν μέρος στη δράση, θα απασχολούνται 3 ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται τη 2 ημέρες της εβδομάδας, την Τετάρτη και την Παρασκευή, σε 8ωρη βάση

Η δήλωση συμμετοχής στην Κατάρτιση, θα γίνει στην 1η φάση Συμβουλευτικής Δράσης και είναι οριστική επιλογή χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 431141

 

VOUCHER 29-64 ΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

(ΕΜΠΟΡΙΟ, LOGISTICS, ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)

Μπορείτε να δείτε αν είστε ωφελούμενοι στον παρακάτω σύνδεσμο: 29-64

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 431141

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Β’ΦΑΣΗ - Α ΚΥΚΛΟΣ

Το παραπάνω πρόγραμμα δίνει τη Δυνατότητα Αναβάθμισης των τυπικών προσόντων των ωφελούμενων, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης.

Η Δράση κατάρτισης αφορά σε "Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)" και θα είναι διάρκειας 120 ωρών.

Περιλαμβάνει 3 επίπεδα: Στοιχειώδεις - Βασικές - Προχωρημένες γνώσεις. Στο τέλος του πρόγράμματος και μετά από
εξέταση, θα λάβουν οι ωφελούμενοι πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Οι ωφελούμενοι που θα λάβουν μέρος στη δράση, θα απασχολούνται 4 ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται τη 1 ημέρα της εβδομάδας

Η δήλωση συμμετοχής στην Κατάρτιση, θα γίνει στην 1η φάση Συμβουλευτικής Δράσης και είναι οριστική επιλογή χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 431141

Δείτε την πρόσκληση εδώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Β ΦΑΣΗ, Α ΚΥΚΛΟΣ.pdf 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους

Το παραπάνω πρόγραμμα δίνει τη Δυνατότητα Αναβάθμισης των τυπικών προσόντων των ωφελούμενων, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης.

Η Δράση κατάρτισης αφορά σε "Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)" και θα είναι διάρκειας 120 ωρών.

Περιλαμβάνει 3 επίπεδα: Στοιχειώδεις - Βασικές - Προχωρημένες γνώσεις. Στο τέλος του πρόγράμματος και μετά από
εξέταση, θα λάβουν οι ωφελούμενοι πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Οι ωφελούμενοι που θα λάβουν μέρος στη δράση, θα απασχολούνται 4 ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται τη 1 ημέρα της εβδομάδας

Η δήλωση συμμετοχής στην Κατάρτιση, θα γίνει στην 1η φάση Συμβουλευτικής Δράσης και είναι οριστική επιλογή χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 431141


Αν είσαι ωφελούμενος, συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Voucher 18-24

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης “Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν/ επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον δυναμικό κλάδο των Τ.Π.Ε.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:
Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών.

Περισσότερες Πληροφορίες για Ωφελουμένους

Περισσότερες Πληροφορίες για Επιχειρήσεις

πηγή: https://edu.sepe.gr

Φόρμα ενδιαφέροντος

https://goo.gl/forms/W2jHXoh0iC

 


VOUCHER 29-64

Είσαι άνεργος ηλικίας 29 έως 64 ετών;

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ (voucher) για 26.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, με εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα.
Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτισης
Ο άνεργος θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ
Περισσότερα με την αναγγελία του προγράμματος το οποίο και αναμένετε να ανακοινωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου.

Δήλωσε το Ενδιαφέρον σου στην παρακάτω φόρμα και θα σε ενημερώσουμε μόλις βγει το πρόγραμμα.

Τόπος υλοποίησης κατάρτισης: intered (ΚΔΒΜ1)
Πόντου 25, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310 431141 / 2310 431191

 

 

Αφύπνιση στις Γλώσσες και τους Πολιτισμούς

Παιδαγωγική καινοτομία στην εκμάθηση των γλωσσών

                Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης intered Καλαμαριάς σας προσκαλεί στην ημερίδα ενημέρωσης σε θέματα πολυγλωσσίας & διαπολιτισμικότητας στις 31 Οκτωβρίου ώρα 5-6:30μμ

Πρόκειται για την παρουσίαση της ευρωπαϊκής καινοτομίας «Αφύπνιση στις Γλώσσες και τους Πολιτισμούς» η οποία, προσβλέπει στην επαφή των παιδιών 4-12 ετών με διαφορετικές γλώσσες ώστε να ευαισθητοποιηθούν από την προσχολική και την πρωτοσχολική ηλικία και με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο στη διαφορετικότητα των γλωσσών και των πολιτισμών που μας περιβάλλουν.

                Η καινοτομία Αφύπνιση στις Γλώσσες και τους Πολιτισμούς ενδιαφέρεται να στηρίξει την αλληλοκατανόηση των λαών ώστε ο αυριανός πολίτης να μπορεί να υπερασπίζεται τα βασικά, ανθρώπινα δικαιώματα. Ταυτόχρονα, ως παιδαγωγική καινοτομία στοχεύει στην ανάπτυξη γνωστικών, μεταγνωστικών και μεταεπικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Η ημερίδα Αφύπνιση στις Γλώσσες και τους Πολιτισμούς θα καταλήξει στην παρουσίαση ειδικού εργαστηρίου Πολυγλωσσίας και Διαπολιτισμικότητας με στόχο:

 1. Nα αναπτύξει το παιδί θετικές στάσεις ως προς τη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα.
 1. Να επιτρέψει στο παιδί την ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικού στοχασμού και παρατήρησης επάνω στη γλώσσα (μεταγλωσσικές ικανότητες) και στο ρεπερτόριο εννοιών που καλύπτει (σημείο – κώδικας – ήχος – ονοματοποίηση – γλώσσα - γλώσσες-αρθρωμένος λόγος, φώνημα, λέξη, σύνταξη, αλφάβητο, ιδεόγραμμα, γραπτός-προφορικός λόγος, οικογένειες γλωσσών, παροιμίες, δάνεια και αντιδάνεια μεταξύ των γλωσσών...)
 1. Να διευκολύνει, σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον, την αναγνώριση και τη νομιμοποίηση όλων των γλωσσών ανεξάρτητα από την μεγάλη ή μικρότερη διάχυση τους στην κοινωνία καθώς και την εξοικείωση του παιδιού με ένα μεγάλο φάσμα ήχων διαφορετικών από τους ήχους που παράγονται στη μητρική του γλώσσα..
 1. Να οδηγήσει το παιδί στο να εφαρμόσει μέσα από το παιχνίδι, τις μεταγνωστικές και μεταεπικοινωνιακές δεξιότητες. Η στοχευμένη εφαρμογή των συγκεκριμένων δεξιοτήτων ενισχύει τις γλωσσικές τους δεξιότητες και σε άλλες γλώσσες με τις οποίες το παιδί μπορεί να έρχεται σε επαφή.
 1. Να εντοπίσει τις ομοιότητες των γλωσσών που ανήκουν στην ίδια οικογένεια όπως η λατινική οικογένεια (γαλλική, ισπανική, πορτογαλική, ιταλική) μέσα από την παρατήρηση και ευαισθητοποίηση του παιδιού σε αυτές τις γλώσσες και πάντα με παιχνίδι.         

Η είσοδος είναι ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Δηλώστε συμμετοχή ψηφιακά ΕΔΩ ή τηλεφωνικά στο 2310431141 -2310431191

Εισηγήτρια της ημερίδας και εμψυχώτρια του εργαστηρίου:

Δρ. Αργυρώ Μουμτζίδου

Ειδική επιστήμονας σε θέματα Πολυγλωσσίας και ειδικής Διδακτικής Γλωσσών-Πολιτισμών
Επιστημ. Υπεύθυνη των Γιορτών Πολυγλωσσίας Θεσσαλονίκη, 2013, 2014 και Κοζάνη, 2015
Επιστημ. Υπεύθυνη της Ομάδας Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολυγλωσσίας «ΔιΕπαφή»
Blog: langtrips.wordpress.com

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στο Voucher Τουρισμού

για άνεργους νέους έως 29 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε αν είστε επιτυχών 

VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΝΕΡΓΟ)

 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

ο ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως Συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.

Η προθεμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής των ωφελουμένων αρχίζει από 02/07/2015 και λήγει την 30/07/2015 και ώρα 23:59:59.

Αντικείμενο δράσης

 • 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
 • 420 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα
 • 2.458€  απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
  2.248€ Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Δυνατότητα πρόσληψης στην επιχείρηση που έγινε η πρακτική άσκηση

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα βρείτε στη διεύθυνση

https://insete-training.gr/article.php?id=1

Δήλωση ενδιαφέροντος

Νέοι Δικαιούχοι Προγραμμάτων Voucher ανέργων 18-24 και 25-29 ετών - Επιλαχόντες

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των νέων δικαιούχων (επιλαχόντες) για τα Προγράμματα "Επιταγή Εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας" και "Επιταγή Εισόδου για νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας".


Δείτε τους πίνακες στο

 

NEΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18-24

ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 25-29

Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Νεο Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας

Δευτέρα 07/09/2015, ώρα 17:00-22:00 και

Τετάρτη 09/09/2015, ώρα 17:00-22:00

Καταλυτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής 07/08/2015.

Διεξάγουμε σεμινάρια κατάρτισης, για εργοδότες και εργαζόμενους που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, για επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας, σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 (επιχειρήσεις με χαμηλή επικινδυνότητα) και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50.

Τo σεμινάριo είναι διάρκειας 10 ωρών και θα πραγματοποιηθεί:

(Το Σεμινάριο για 13 και 15/7/2015 ΕΚΛΕΙΣΕ)

Δευτέρα 13/7/2015, ώρα 17:00-22:00 και

Τετάρτη 15/7/2015, ώρα 17:00-22:00

Καταλυτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής 15/06/2015.

Κόστος σεμιναρίων 70€

Προκαταβολή 40€ με την αίτηση συμμετοχής όπου σας παρέχετε πρωτόκολλο που επιδεικνύετε σε περίπτωση ελέγχου.

Υπεύθυνος προγράμματος: Τσέπος Θεόδωρος

Ώρες :11:00 – 14:00 & 17:00-22:00

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες.

Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ν. 3850/2010), ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους, να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας.

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΡΓΟΔΟΤΗ__-_ΤΕΧΝΙΚΟΣ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf (285938)

Φόρμα ενδιαφέροντος προγραμμάτων

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εκπαιδευτείτε με τους καλύτερους καθηγητές στα πιο δημοφιλή σχεδιαστικά προγράμματα, στο χαμηλότερο κόστος.

Autocad 2D - 150€
Autocad 3D - 150€
Photoshop - 150€
Corel - 150€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα για κράτηση θέσης.

2310 431141 – 2310 431191

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-13:30 και 16:00-22:00

 

Υλοποίηση Εξειδικευμένων Σεμιναρίων, που απευθύνονται σε υπαλλήλους, επιχειρηματίες και φοιτητές.

 

Οι νέες τάσεις του επιχειρείν, επιβάλλουν στον κάθε υπάλληλο  και επιχειρηματία να είναι ενήμερος – εξοικειωμένος με τις νέες μορφές επικοινωνίας, ώστε να προωθεί σωστά και σε μεγάλη ακτίνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Οι έμπειροι εισηγητές μας- άνθρωποι της αγοράς, σας καταρτίζουν στα παρακάτω θέματα:

 Social Media, επιτυχής χρησιμοποίηση γα την ανάπτυξη της επιχείρησης 

LinkedIn, νέα δεδομένα στην εύρεση εργασίας

WordPress, δημιουργία προσωπικών & επιχειρηματικών blog

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Εξετάσεις TOEIC με 15€!!!!

και δώρο το βιβλίο προετοιμασίας μέσω του φροντιστηρίου μας.
Όσοι είστε κάτοχοι κάρτας ανεργίας, μπορείτε να πιστοποιηθείτε στην Αγγλική γλώσσα στα επίπεδα Β1, Β2, C1, στην παραπάνω πιστοποίηση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Το TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.  

Το πιστοποιητικό του TOEIC® αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος. Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC® σαν απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στα εξής επίπεδα:
Μέτρια γνώση Β1 (405-500), καλή γνώση Β2(505-780) και πολύ καλή γνώση C1(785-900).

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη πιστοποίηση:  https://www.hau.gr/?i=examinations.el.toeic-listening-and-reading
H προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαρτίου 2015.

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η διάρκεια υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους (ανέργους) και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 24:00.

 

VOUCHER 29-64

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα βρείτε στη διεύθυνση

https://www.voucher.gov.gr/project/view/id/19

VOUCHER 2014

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Αντικείμενο δράσης

 • 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
 • 450 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα
  2.550 € απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
  2.280 € απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ
 • Δυνατότητα πρόσληψης στην επιχείρηση που έγινε η πρακτική άσκηση

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα βρείτε στη διεύθυνση

https://voucher.gov.gr/project/view/id/17

VOUCHER 2014

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Αντικείμενο δράσης

 • 80-120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
 • 380-420 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα
  2.410 € απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
  2.240 € απόφοιτοι υποχρεωτικής, Λυκείου, ΙΕΚ
 • Δυνατότητα πρόσληψης στην επιχείρηση που έγινε η πρακτική άσκηση

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα βρείτε στη διεύθυνση

https://voucher.gov.gr/project/view/id/18

Εκπαιδευτικοί Φορείς και Επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πανελλαδικό Δίκτυο του Κέντρου μας, μπορούν να αποστείλουν συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα στο e-mail:  tsepos@otenet.gr

  Aίτηση Επιχειρήσεων INTERED.doc (286720)

Διαφορετικά μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος και να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιχειρήσεις

Φωτογκαλερί: Αρχική Σελίδα

Η έκθεση εικόνων είναι κενή.

Φωτογκαλερί: Αρχική Σελίδα

/album/fotogkaleri-archiki-selida1/logo-koin-erg-png/