ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Social Media, επιτυχής χρησιμοποίηση γα την ανάπτυξη της επιχείρησης

Τα Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) για τις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο ένα μέσο για να διατηρήσουν επαφή με τους υπάρχοντες πελάτες τους αλλά και ένα μοναδικό κανάλι για να προσεγγίσουν δυνητικούς πελάτες και να κερδίσουν  νέες αγορές. Πρόκειται για ένα κανονικό επιχειρηματικό εργαλείο με χαμηλό κόστος και γρήγορη απόδοση επένδυσης-ROI.

Στο σεμινάριο θα περιγράψουμε τα social media και το πώς αυτά μπορούν να μας στηρίξουν στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα αναφερθούμε στην ανάπτυξη στρατηγικών social media  marketing και στην χρήση  πρακτικών/μεθόδων για την μεγιστοποίηση της απόδοσης, όπως στο παρακάτω θεματολόγιο:.

 • Τι είναι τα Social Media - Πως κατηγοριοποιούνται;
 • Δημιουργία και ανάπτυξη του προφίλ της επιχείρησης (web branding)
 • Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων εφαρμογών  Social Media, (σύγκριση / χρήση) (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube channels)
 • Δημιουργία επαγγελματικών σελίδων / ομάδων (groups)
 • Διαφορές ομάδων και σελίδων και τι ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή σας
 • Μεθοδολογία Social Media Marketing - Εντοπισμός και η οικοδόμηση κοινού-στόχου
 • Πρακτικές προσέλκυσης κοινού-ομάδων στόχου
 • Εργαλεία για μεγιστοποίηση απόδοσης – Page insights

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες για την προώθηση του επαγγελματικού τους προφίλ και των επιχειρήσεων τους ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο οικονομικό περιβάλλον της ύφεσης.

Το σεμινάριο διαρκείας (10) ωρών καλύπτει τις απαραίτητες γνώσεις για την δημιουργία ενός επαγγελματικού προφίλ και την ορθή διαχείριση των επαγγελματικών σελίδων

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

LinkedIn, νέα δεδομένα στην εύρεση εργασίας

Το LinkedIn είναι μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης με έναν πιο επαγγελματικό χαρακτήρα και προσανατολισμό από τα υπόλοιπα γνωστά social media όπως το Facebook, το Twitter και το Google+. Χρήστες είναι κυρίως επαγγελματίες, επιστήμονες, στελέχη που αναζητούν εργασία είτε νέες επαγγελματικές συνεργασίες και επίσης όσοι ενδιαφέρονται για ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μέσω των διάφορων θεματικών groups.

Με την εγγραφή σας στο LinkedIn, δημιουργείτε ένα προφίλ το οποίο έχει σαφώς επαγγελματικό προσανατολισμό, αφού συμπληρώνετε στοιχεία όπως σπουδές, προϋπηρεσία, επαγγελματικές δεξιότητες, ενδιαφέροντα κ.λπ. το οποίο είναι δυνατόν να  λειτουργεί και ως μόνιμο βιογραφικό.  

Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων αλλά και σε εταιρίες εύρεσης προσωπικού, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, συμβούλους, νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας κ.ά.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές, σπουδαστές, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων, στελέχη δημοσίου τομέα, που επιθυμούν να βελτιώσουν την προώθηση του επαγγελματικού και επιστημονικού τους προφίλ και την  καθιέρωση τους στην αγορά εργασίας, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο οικονομικό περιβάλλον της ύφεσης.

Το σεμινάριο διαρκείας (6) ωρών καλύπτει τις απαραίτητες γνώσεις για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και σωστά διαμορφωμένου προφίλ, την δημιουργία δικτύου γνωριμιών, την αναζήτηση θέσεων εργασίας, την ένταξη σε θεματικά groups και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

 

ΤΙΤΛΟΣ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

WordPress, δημιουργία και διαχείριση προσωπικών & επαγγελματικών blogs

Το blog είναι ένα είδος ιστοσελίδας (website) το οποίο βασίζεται σε δημοσιεύσεις, τα λεγόμενα posts, οι οποίες εμφανίζονται σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Είναι επίσης μια συλλογή περιεχομένου οργανωμένη σε θεματολογία. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει από απλό κείμενο μέχρι εικόνες ή και πολυμέσα όπως ήχο ή video. 

Όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που ενσωματώνουν blog στην ιστοσελίδα τους με σκοπό να αυξήσουν την επισκεψιμότητα, τις πωλήσεις, τη σχέση τους με το κοινό και να διαφοροποιηθούν στην αγορά. Παρέχονται  επίσης δυνατότητες  διαμοιρασμού περιεχόμενου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά διαχείρισης περιεχομένου, γνωστά ως CMS (Content Management System), όπου πολλές από τις διαδικασίες που απαιτούνται είναι αυτοματοποιημένες. Μία από τις δημοφιλείς πλατφόρμες CMS είναι το WodPress του οποίου τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και δυνατότητες αναπτύσσονται σε αυτό το σεμινάριο. Ενδεικτικά θα καλυφθούν όλες οι βασικές λειτουργίες του WordPress:

 • Εγγραφή - Δημιουργία λογαριασμού 
 • Εγκατάσταση / διαμόρφωση θέματος
 • Πίνακας διαχείρισης (Dashboard)
 • Δημοσίευση / Κατηγοριοποίηση άρθρων – σελίδων
 • Media library– Εισαγωγή & Διαχείριση εικόνων, βίντεο κ.α.
 • Δημιουργία Μενού – Εγκατάσταση πρόσθετων (Plugins)
 • Φόρμες επικοινωνίας επισκεπτών
 • Διασύνδεση με εφαρμογές social media

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επαγγελματίες, επιστήμονες, καλλιτέχνες, αρθρογράφους που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες για την προώθηση του επαγγελματικού τους προφίλ τους, των υπηρεσιών και του έργου τους.

Το σεμινάριο είναι διάρκειας (12) ωρών προσαρμοσμένο στη δημιουργία  επιχειρηματικών ή προσωπικών blogs ανάλογα με τις ανάγκες και των καταρτιζομένων.